امروز سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۲۲:۴۰

یزد لوله

سیدحسام حسینی

Iran

یزد - یزد

شهرک صنعتی فاز 1

  • ۰۳۵ ۳۷۲۷۳۸۴۷

۰۳۵۳۷۲۷۳۱۴۵

www.yazdpipe.com